پیدا

دعا زیر باران ...

درخواست حذف اطلاعات

دوست عزیزی کامنت داده بود و گفته بود در این چند روزه شرایط خاص و مشکل داره و تقاضای دعا برای رفع مشکل و شرایط سخت ، در این ماه عزیز و در ها ، کرده بود ... الان حدود ۲ نصفه شب ، دیدم هوا در حال ریزش باران هست ... اگر روایت درست باشه ، یکی از مواقع استجابت دعا ، نیمه شب و یکی دیگر از مواقع استجابت ، موقع ریزش باران الهی ست ... الان که هم نیمه شب و هم باران در حال ریزش هست ، دعای ویژه برای این عزیز دارم و زیر باران ۱۴ صلوات هم برای رفع مشکل ایشان و همه ی مشکل داران و بیماران و گرفتاران و ...نثار ... باشد که مقبول درگاه اله واقع شود ...????????????????????????