پیدا





دوستی گفت ...

درخواست حذف اطلاعات

دوستی قدیمی ، حرف خوبی زد ... گفت : من اونی که فکر می کنی نیستم ... بعبارتی من ، اونی نیستم که فکر می کنی ... دیدم حرفش صد درصد درسته ... چون ... او تمام آن چیزی که من می دونم نیست و خیلی چیزها را در موردش نمی دونم ...پس اونی نیست که من فکر می کنم ... و تمام اون چیزی هم که گفته ، نیست ... پس باز هم اونی نیست که من فکر می کنم ... تازه اونی هم که خودش میگه نیست ... چون همه چیز را در مورد خودش نگفته و نمیگه .. . معمولا ی اون چیزی هم که فکر می کنه ، نیست ... چون آدمی موجود پیچیده و ناشناخته هست ... بنابراین درسته که او ی نیست که من فکر میکنم ... و اونی نیست که خودش میگه ... و اونی نیست که گمان می کنه ... آدمی اونی هست که فقط خدا داند و بس ... چون آگاه به ظاهر و باطن و صورت و سیرت موجودات هست ... پ ن : این مطلب در مورد همه ی ما صدق می کند ... مصداق دوست ، هر کدوم از ما میتونیم باشیم ... مخاطب خاص ی نداره این پست ...