پیدا

ثلاث ...

درخواست حذف اطلاعات

دیروز ( دوشنبه ۲۸ داد ۹۷) در حالی که هر کدوم از ما مشغول زندگی روزمره خودمون بودیم ... اتفاقات زیادی در عالم هستی افتاد ... اتفاقاتی که مستقیم یا غیرمستقیم ممکنه به هر کدوم از ما و سرنوشت تک تک ماها ربط داشته باشه ... یکنفر از دراویش گنابادی که در شلوغی های اخیر ، دستگیر شده بود ، بجرم زیر گرفتن و کشتن سه مأمور ، ب محکوم و دیروز حکم اجرا شد ... اینکه چه به خانواده ی آن سه مأمور گذشت ... اینکه چه به خانواده ی ثلاث گذشت و زین پس خواهد گذشت ... مهم اتفاقاتی بود که افتاد و الان کاری نمیشه کرد ... چهار انسان بی گناه یا گنا ار ، بی جان شدند ... در مورد آن سه مأمور که جای بحث نیست ، چون در حین انجام وظیفه بی خبر از همه جا ، در یک لحظه زیر گرفته شدند و جان باختند ... ولی در مورد این متهم ...با همه ی تناقضات و شبهات آشکار و مورد بحث ...چرا تعجیل ...؟! اینکه زمان دستگیر شدن ایشان بگفته ی و برخی مطلعان ، حدود دو ساعت قبل از این اتفاق بوده ... !!! اینکه اتوبوس مربوط به چه نهاد یا ارگانی بوده ...!!!؟؟؟ اینکه فرض که راننده ، ثلاث بوده باشه ...!!! چگونه این اتوبوس بدست او افتاد ...!!!؟؟؟ اینکه در جایی که محل عبور اتوبوس ممنوع بوده و منطقه توسط جمعیت معترض و ان مملو بود ، چگونه این اتوبوس اجازه ی تردد پیدا کرد و تا آنجا آمد و ....!!!؟؟؟ خوب بود ، لااقل تحقیق بیشتر صورت می گرفت ...!!! اگر اتهام اثبات میشد که اجرای حکم ، محل بحث نیست ... ولی اگر یک در صد ، در هزار ، در میلیون ...این عمل ( جرم ) توسط ایشان ( ثلاث ) انجام نشده باشد و تحقیقات کامل و کافی و مستدل نبوده باشد و در اجرای حکم قصور صورت گرفته باشد ... الله اعلم ...