پیدا

اولینی دیگر ...

درخواست حذف اطلاعات

اولین آدینه ی تابستانی بخیر و شادی ???????????? امروز اولین از اولین ماه تابستان ۹۷ که هرگز در تمام عمرتان و تمام عمر عالم هستی ، تکرار نمیشه ... عید آدینه ی همگان بخیر ????????????