پیدا

باز

درخواست حذف اطلاعات

امان از دست سیستم ... مدتی بود دست از کامنت ی و کامنت خوری برداشته بود ... ولی ظاهراً از دیروز ، مجددا شروع کرده ... چون برای دوستان عزیزی از دیروز کامنت دادم ولی الان گله دارند که چرا پاسخ کامنت شان را ندادم ... در واقع معلوم شد کامنت های من ارسال نشده و کامنت های دوستان هم نرسیده ... احتمالا هم شده یا قراره بشه ????????????