پیدا

ایستگاه آ . ..

درخواست حذف اطلاعات

رفتیم سفر ... همون عصر که رسیدیم ... خبر رسید که یکی از اقوام سببی ، دار فانی را وداع گفت ... امروز تا ظهر بهشت زهرا بودم ... غوغایی هست ترمینال آ ت ... عجیب ...عجیب ...عجیب ... عجیب حال و هوای سالن بهشت زهرا ، شبیه سالن انتظار فرودگاه هست ... غلغله بود ...خیلی شلوغ تر و ازدحام جمعیت غیر قابل مقایسه ... ولی وقتی همه ی چشمها به صفحه ی مونیتور بزرگ سالن دوخته بود که مثل اعلام فرود و پرواز هواپیماها و ساعات و مراحل مختلف پرداز ... اینجا هم نوشته میشد فلان فلانی در حال شستشو ...فلانی در حال آماده شدن جهت تحویل ...فلانی تحویل آمبولانس ...فلانی قطعه ی ...ردیف ...شماره ... عجیب بود ، حس و حال آ ین سفر و آ ین ایستگاه و آ ین ... خیلی چیزها اونجا آ ین میشه و ... ناچار ادامه ی سفر ، کنسل شد و ...