پیدا

حق و تکلیف

درخواست حذف اطلاعات

یکی از دوستان بسیار عزیز و محترم و گرامی در پست خود در خصوص حق و حقوق دختران ( ن ) و پسران ( مردان ) ، نکاتی را مطرح د ... بنده نظر خودم را چنین بایشان اعلام ... نکته ظریف و مهم و معمولا مغفول اینست که ...
حق و تکلیف دو طرفه
و
لازم و م وم یکدیگرند ...
در یک رابطه ی دو طرفه ...
هر کدام بنوبه ی خود دارای وظیفه و تکلیف هستند ...
و
هر کدام بنوبه ی خود دارای حق و حقوق و منافع نیز هستند ...
هیچ طرف نباید به حق خود برسد ...
مگر ...
وظیفه و تکلیف خود را عمل کرده باشد ...
وقتی تکلیف عمل شد ، محق هستی که به حق خود برسی ... متاسفانه جامعه ی سنتی و واپس گرا و متحجر و ... تاکنون با یک باور غلط رایج ، مرد سالاری را حاکم نمود و مردان گاها بدون انجام وظایف خویش بطور کامل و تام و تمام ...انتظار برآورده شدن و رسیدن به تمام خواسته ها و حقوق انسانی خویش هستند ، غافل از اینکه در زندگی مشترک هر یک از طرفین ( زوجین ) ضمن بهره مندی از حقوق خویش ، باید به انجام وظایف و تکالیف خود ، کمر همت ببندند .... ناگفته نماند ، اکنون نیز جامعه در یک حرکت شتابزده ، با بهره مندی کمتر از شعور و استفاده بیش از حد از عنصر شور و هیجان و استفاده از ابزار و اهرم قانون ، حق را به بانوان جامعه داده که با مطالبه ی عمدتا مهریه ( بعنوان یک حق شرعی و قانونی ) موجبات بروز مشکلات و مصائب سخت و تلخ در خانواده و جامعه شده اند ... آمار بالای زندانیان مرد ، ناتوان از پرداخت مهریه ، مؤید این واقعیت تلخ و دردناک و اسفناک هست ...