پیدا

جوجه و آ پاییز

درخواست حذف اطلاعات

گفته اند ...جوجه ها را آ پاییز باید شمرد ... دقیقا شب اول ماه رمضان ۲۰ عدد تخم مرغ روسی را گذاشتم زیر یک مرغ کرچ ... کلا ۶ تخم نطفه دار نبود و ...بقول مازنی ها ، شِت شد ... ۱۴ جوجه با پایان ماه رمضان ، دونه دونه سر از تخم در آوردند ... یکروز در حمله ی کلاغ یا گربه ...۶ جوجه در یکروز نابود شدند ... موند ۸ جوجه که دیگه پر در آورده بودند ... شبها آنها را با مادرشان داخل قفس می گذاشتم و ... بودند تا اینکه در یک روز دیگر ، حوالی عصر ... ۴ جوجه دیگه یکجا ناپدید و خوراک موش یا گربه یا کلاغ شدند ... چند روز قبل در یک حرکت غافلگیر کننده ...۳ جوجه دیگر بدون هیچ سر و صدا و ریخته شدن پر یا خون و ...ناپدید شدند ... مونده بود یه دونه ... دیروز این یکی هم به دیار باقی شتافت ... اصلا کار به اول پاییز هم نکشید ... چه برسه به آ پاییز ...????????????