پیدا

سفر یک روزه ...

درخواست حذف اطلاعات

بسیار سفر باید ...تا پخته شود خامی ... بچه ها پیشنهاد دادند برای فردا ( امروز ) مجددا به منطقه ی فیل بند در اطراف آمل برویم ... همان منطقه ی بر فراز ابرها ... ولی به پیشنهاد بنده ، قرار شد از مسیر گلوگاه به دامغان و منطقه ی چشمه علی دامغان برویم ... خدا بخواهد فردا روز خوبی خواهد بود ... جای همه ی دوستان فهیم و عزیز و محترم خالی ... اشکالی ندارد ... جای ...نقطه هم خالی ???????????? دلها را خالی کنیم از بغض و کینه و کدورت و عداوت و دشمنی و ... دلی شاد و لبی خندان برای همه آرزو دارم ????????????