پیدا

اب ...سراب

درخواست حذف اطلاعات

یک شبی در نیمه شب ، مست و مخمور و اب ... کوچه ی دلدادگان ، عشق و می بود و سراب ...