پیدا

امروز ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز سوم آبان ...آ ین روز از اولین هفته ی آبان سال 97... برای خیلی ها ، یاد آور خاطرات خوش ... برای برخی ، احتمالا تداعی خاطرات تلخ ... خیلی ها امروز قدم به این دنیای رنگ و وارنگ گذاشتند ... تولدشان مبارک ... انی هم در چنین روزی به آسمان پر کشیدند ... روحشان شاد ... امروز که آ ین روز از اولین هفته هست ... یعنی هر آغازی ، پایان دارد و هر پایان ، آغازی بر آغازی دیگر ...