پیدا

گوهر عشقی ...

درخواست حذف اطلاعات

بانو گوهر عشقی ، مادر برومند شهید ، ستار بهشتی ، وبلاگ نویس ، کشته شده در بازداشتگاه ، اعلام کرده ...هزینه ی برگزاری ششمین سالگرد ، فرزند عزیزش ، را به ک ن نیازمند هدیه میکند ... درود بر روان پاک شهید ، ستار بهشتی که به دست دژخیمان به درجه رفیع شهادت رسید و درود بر مادر عزیز ستار ، بانو گوهر عشقی ... و دیگر ی گمنام و ...