پیدا

پرهیزکار و گنه کار ...عینا برگرفته از وبلاگ یک دوست گرامی ...

درخواست حذف اطلاعات

قسمت جالبی از متن کتاب "تسخیر شدگان" نوشته ''داستایوفسکى'' هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد وهر "گناه کاری" آینده ای ! پس قضاوت نکن . میدانم اگر : قضاوت نادرستی در مورد ی م ... دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد... تا به من ثابت کند. در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم . محتاط باشیم، در "سرزنش " و"قضاوت " دیگران وقتی ...
نه از " دیروز او" خبر داریم ... نه از "فردای خودمان" نتیجه تصویری برای ع سیاه سفید قضاوت نکنیم