پیدا

ما و آنها ...

درخواست حذف اطلاعات

اخیرا حرکت جالبی در بین حاکمیت دیده میشه ... وقتی نقض در ایران اتفاق می افته و از طریق فضای مجازی افشا میشه ...فورا صدا و سیما برنامه ای پخش میکنه مبنی بر اینکه مثلا در هم ، نقض شده ... وقتی برخورد وحشیانه و خشن ان نیروی انتظامی و امنیتی با مردم برملا میشه ... فورا برنامه ای از برخورد چند پلیس یا اسراییل نشون داده میشه ... وقتی شکنجه ی زندانیان فاش میشه ... زندان ابوغریب یا گوانتانامو در مقابل مطرح میشه ... وقتی ماشین نیروی انتظامی از روی معترضین راحت رد میشه ... یک حرکت سبوعانه ی پلیس یک کشور ، عمدتا و اسراییل پخش میشه ... وقتی سخن از خشکی و خش الی رودخانه ها و دریاچه ها و ... که ناشی از سوء مدیریت آقایون ، میشه ... اسراییل را نشان میدهند که آب دریاچه ی فلان ، پایین رفته ... الی آ ... فرض که در ، اسراییل و ... قتل و شکنجه و برخورد خشن پلیس و ...هست که هست ... چه ربطی به ایران دارد ؟ مگر و اسراییل و ...مدعی هستند که حکومت عدل علی برقرار کرده اند ؟ مگر سران و حاکمان ، ادعا دارند که نائب زمان عج و منتخب بلافصل خدا هستند ؟ پ ن ... نکته ی خیلی جالب اینکه تاکنون از زمانی که های سه هزار میلیارد ، دوازده هزار میلیارد تومانی و ...مطرح شده ، نشده یا نتوانستند مورد مشابه پیدا کنند و بوق و کرنا کنند که اگر در مملکت زمانی ... های چندین هزار میلیاردی میشود یا دکل نفتی گم میشود و ...ببینید که در و اسراییل و ...هم چند ده هزار میلیارد تومان ( دلار ) ی و و پولشویی و ...شده ... فکر نکنید فقط اینجا میشود و کش داده نمیشود ...