پیدا

شوخی بزرگ ...

درخواست حذف اطلاعات

باید شوخ بود دنیا یه شوخی بزرگه ... این جمله ی ناب و مختصر و مفید را از یکی از دوستان عزیز ، شنیدم ... تا حالا به دنیا ، از این زاویه ، به این جدیت ، نگاه نکرده بودم ... بخند تا دنیا برویت بخندد ، را زیاد شنیده بودم ، هر چند همیشه هم مصداق پیدا نمی کرد ... ولی اینکه دنیا را یک شوخی ، آن هم شوخی بزرگ ببینی ... یک بار فلسفی عمیق پشت خود دارد ... یک نگاه عمیق ... یک جهان بینی قشنگ و خاص و زیبا و واقع بینانه ... دنیا مثل بازی ک ن هست ... وقتی دور هم جمع میشوند و یکی را شاه و انتخاب میکنند و یکی و یکی و ... مدتی هر ی در نقش خودش بازی میکنه و در زمان بازی ، بازی دیگه جدی هست و شاه و هر چه گفتند باید بشود ...بازی که تمام شد ...هر کی میره دنبال کار خود ... دنیا هم بازی ک ن هست ... شوخی بزرگی که خیلی جدی گرفته شده ... بقول اون خواننده ... شاهان همه رفتند ...کاخ ها بجا مانده ....