پیدا

عبرت ...

درخواست حذف اطلاعات

????ظهور و سقوط خ ر بیک???? ????نام فامیلشان تحریریان بود و اص ا اصفهانی بودند ولی ن تهران. شغل پدرش هم فروش لوازم حریر در بازار بود. او فرزند چهارم خانواده تحریریان بود و نور چشمی پدر. همین که دبستان را تمام کرد به حجره پدرش رفت و مشغول کار شد؛ شبانه درس میخواند و روزها کار میکرد. عاشق مکالمه به زبان انگلیسی بود و ول کن هم نبود. کلاس زبان میرفت و جوری شده بود که مثل بلبل انگلیسی حرف میزد. از سربازی که آمد، زن گرفت و باز به حجره پدرش برگشت. فامیلشان را از تحریریان به رفوگران تغییر دادند. ????اولین درخشش او زمانی بود که یک محموله مداد از ژاپن به ایران رسید و او کولاک کرد! چون همسرش برای مدادها منگوله های رنگی میساخت و ایده میداد تا فروش بهتر شود و با این کار سودشان چند برابر شده بود! این بود که علی اکبر به فکر تجارت افتاد. چون خانواده ای مذهبی بودند و به حقشان قانع بودند، پدرش محافظه کار بود و بلند پروازی علی اکبر را که میدید میگفت آ تو، کار دست من میدهی! ????علی اکبر گوشش بد ار این حرفها نبود. کم کم کارخانه علی اکبر رفوگران و برادران را تاسیس کرد و ع برگردان و برچسب آیه های قرآن را چاپ زدند و دعای "وان یکاد" و طرح "فالله خیرحافظا و هو ارحم الرحمین" در ایران غوغا کرد. از ماشین عروس تا ویترین مغازه ها جایی نبود که برچسب ها نباشد! این شد که سرمایه ای دست و پا کرد. ????کم کم به فکر تولید قلم خودنویس افتاد ولی هرچه تلاش کرد موفق نشد. تا اینکه در یک روز تابستانی، آقایی به نام بهنام، به مغازه شان آمد و لای کاغذی که در دست داشت، سه عدد قلم بود. علی اکبر شروع به نوشتن کرد و دید چه چیز خوبی است! پدرش آمد و علی اکبر گفت آقای بهنام این قلم ها را آورده. پدر نگاه کرد و نوشت و گفت علی اکبر اینها چطوری جوهر میخورند؟ گفتم اینها جوهر نمیخورد، "خ ر" است! وی این کلمه "خ ر" را اولین بار در ایران به کار برد و رویش ماند. ????یک روز همان شرکت خ ر فرانسوی به نام آقای لوک به ایران آمده بود و توی بازار با علی اکبر میگشتند تا بازار را نشانش بدهد. آقای لوک به علی اکبر گفت اگر این خ ر بودید چقدر میفروختید؟ علی اکبر گفت سالی ۲ میلیون خ ر!!! این عدد ۴ برابر فروش لوازم حریر مغازه بود. فردای آن روز تلگرافی از فرانسه رسید و او " فروش خ ر بیک" شد!!! قول ۲ میلیون فروش خ ر داده بود ولی ۵ میلیون خ ر فروخت!! ????کم کم فکری به ذهنش رسید. به پدرش گفت بیا برویم کارخانه خ ر بیک را خودمان راه بیندازیم!! پدرش گفت: باز به کله ات زده یک کار دیگر ی؟ جواب داد ما اگر تولید کنیم هم به مملکت خودمان خدمت می کنیم و هم یک عده شاغل می شوند و نان می خورند و با این حرف ها پدرش قبول کرد. ????حالا راضی آقای بیک دردسر بود. آقای بیک گفت بشرطی اجازه میدهم که بتوانی خ ری مثل این خ ر تولید کنی و یک نمونه داد. رفوگران خ ر را تولید کرد و به فرانسه فرستاد! خ ر آنقدر خوب بود که تلگراف از فرانسه رسید که شما سریعاً به پاریس بیا. رفت. مدیر بیک به او گفت من به تو اجازه ساخت میدهم، فقط یک شرط دارد. به من بگو با چه موادی، این خ ر را تولید کردی؟! ????اینطور شد که شروع د و موفق شدند به طوری که در سال دویست میلیون عدد خ ر فروخت و این عااالی بود. با کمک پدرش یک قطعه زمین ۱۱ هزار متری در تهران نو یدند و کارخانه ای بنا د و ماشین آلات را از فرانسه به تهران آوردند. تعداد پرسنل در آغاز کار ۹۶ نفر بود اما کم کم بیشتر و بیشتر شدد. ????مداد سوسماری هم آن زمان رو به ورش تگی بود. کارخانه زیان ده مدادِ سوسماری را از فرمانفرمایان یدند و در فروش مداد سوسماری هم رکورد زدند. ????بعد در سال ۱۳۷۵ عطر بیک (عطر جوانی) را به خط تولیدشان اضافه د و باز رکورد زدند! تا اینجا خیلی خوب بود. ????اما کمی بعد ماجرایی در سازمان تعزیرات حکومتی، پای برادران رفوگران را به زندان باز کرد تا در نهایت با پادرمیانی آقای ناطق نوری، نامه تظلم خواهی برادران کارآفرین را مورد پیگیری قرار داده بودند، قائله پس از دشواری فراوان ختم شد. ????پس از آن ماجرا رفوگران هرگز آن آدم سابق نشد. کم کم، کار کارخانه بیک پس از بیشتر از هفتاد سال سابقه خو د! خود رفوگران میگوید وداع تلخی با خ ر بیک و کارخانه ای که خودم سنگ بنایش را گذاشته بودم، داشتم و الان، حس پدری را که فرزندش را از دست داده باشد، دارم. ????آن روزها خ ر بیک حرف اول را در ایران می زد؛ اما حالا خ رهای چینی جای یک تولید ملی را گرفته اند. ????رفوگران این روزها با بیش از ۸۴ سال سن و با وجود بیماری در لواسان به دور از هیاهوی شهر، شعر می نویسد، شاید با همان خ ر بیک. پاییز ۱۳۹۷ ✍️محسن قریب