پیدا

نقش صدا و سیما ...

درخواست حذف اطلاعات

خبرنگار: نظر شما در باره ۴۰ سال مدیریت مدیران در صداوسیما چیه؟

رهگذر: بسیار دوره پر بار،پر رونق،پر خیرو برکتی بود، من تونستم ماشین ب م خونه ب م و ازدواج کنم
خبرنگار: بسیار عالی،چه انتظاری از مدیر جدید دارید؟
رهگذر: انتظار دارم که با تمام توان و با قدرت بیشتر همین راه را ادامه بدن خبرنگار: خیلی ممنون.لطفاً خودتون رو معرفی کنید؟
رهگذر: رضا هستم نصاب ????